Menu Close

Մեր Մասին

Մեր մասին

ԶԳՍՏ ընկերությունը հիմնադրվել է 2021 թվականի մարտին՝ մի խումբ համախոհ գործընկերների և ներդրողների կողմից, զբաղվում է հատուկ նշանակության հագուստի և գույքի մշակմամբ և արտադրությամբ։
ԶԳՍՏ-ն հանդիսանում է ներդրումային հիմնադրամի դրսևվորման ավելի լայն նախաձեռնության առաջին բիզնես նախագիծ, որում դրամական միջոցները կկուտակվեն վճարման և վերադարձելիության սկզբունքներով, և ուղղված կլինեն Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերական, գիտական և ճարտարագիտական ներուժի զարգացմանը, հատկապես անվտանգության ոլորտում։
Մեր ընկերությունը արդեն ավարտել է ներդրումային նախագծի առաջին փուլի իրականացումը՝ կազմավորելով բարձրորակյալ գիտահետազոտական կենտրոն, ինչպես նաև կարի ֆաբրիկաի մասնագիտացված արտադրամաս։ Այս պահին ճշգրտվում է նախագծի զարգացման երկրորդ փուլի ներդրումային պլանը:
Փոխակերպելով հայկական պետության աջակցման կոնցեպտը “տրանսֆերներից” դեպի “օգտակար ներդրւմները” ԶԳՍՏ ներդրողների ընկերակցությունը գործնականում ցուցաբերում է հայրենիքում աճի կետի հաջող ստեղծման օրինակ և բոլոր համախոհներին կոչ է անում միանալ այս ուղղության հետագա նախաձեռնություններին։